Nia planedo

La senbrida uzado de la materialoj provizitaj al ni per la Tero hodiaŭ minacas la progreson de la homaro kaj la viv- cirkonstancojn de la plimulto de la loĝantoj de nia planedo. Ni staras ĉe turnopunkto, unue ĉar la sciencaj donitaĵoj montras ĉiu-tage pli klare la urĝon de nia situacio, sekve ĉar leviĝas tra la mondo nova vento kaj pacaj junaj batalantoj rifuzas ke oni oferu sian estonton sur la altaro de profito kaj senkontrolata ekonomia kreskado. Tio spronas al agado,  kompreneble, sed por celtrafa agado necesas profunda diskutado. Al tutmonda dialogo ni volas ĉi tie alporti nian modestan kontribuon. Kiel ĉie en nia paĝaro ni bonvenigos ĉiujn vidpunktojn formulitajn en senofendaj vortoj.