Lieux
Kongresejo

Où aura lieu le congrès ? Quelles sont les principales adresses ? Comment se rendre à Lyon ?

Kie okazos la kongreso? Kio estas la ĉefaj adresoj? Kiel veni al Lyon?

Logement
Loĝeblecoj

Comment se loger à Lyon ? Où manger ? Qu’est-il prévu ?

Kiel resti en Lyon? Kie manĝi? Kio estas planita?

Programme
Programo

Le thème de cette année est la lumière ! Découvrez le programme ici !

La ĉi-jara temo estas la Lumo! Malkovru la programon ĉi tie!

Visites
Vizitoj

Quelles visites sont prévues ? Les excursions ? Que pouvons-nous visiter librement ?

Kiaj vizitoj estas planitaj? La ekskuroj? Kion ni povas viziti libere?

Inscription
Aliĝo

Rejoignez l’aventure en vous inscrivant dès maintenant !

Aliĝu al la aventuro registrante tuj!

Contact
Kontakto

Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions !

La LKK estas kontaktebla por respondi ĉiujn viajn demandojn!

L’Espéranto à Lyon

1902 : Premier groupe espérantiste à Lyon : Groupe Espérantiste de Lyon
1904 : Amicale Espérantiste d’Aline Jeanne Zabilon d’Her
1910 : Cercle des Espérantistes Lyon
1946 : Union des deux derniers groupes en 1946. Le nom de ce nouveau groupe est Société Espérantiste de Lyon. C’est notre association actuelle.
1982 : Notre association est rebaptisée Centre d’Esperanto de la région lyonnaise (CERL). Et depuis 2018, nous sommes « Esperanto Lyon ».

Mais il y a aussi deux autres associations d’espéranto : l’AFCE (cheminots) et le KoToPo qui est un bar culturel

Congrès d’Espéranto à Lyon

1947 : Lyon (SAT)
1951 : Lyon (UFE)
1971 : Lyon (UFE)
1996 : Villeurbanne (UFE)
Et bientôt… Du 5 au 9 mai 2023 (Espéranto France)

Esperanta Lingvo en Lyon

1902: Unua esperantista grupo en Lyon : Groupe Esperantiste de Lyon
1904: Amicale Esperantiste de Aline Jeanne Zabilon d’Her
1910: Cercle des Esperantistes Lyon
1946 : Kuniĝo de la du lastaj grupoj en 1946. La nomo de tiu nova grupo estas Société Espérantiste de Lyon. Ĝi estas nia aktuala asocio.
1982 : Nia asocio renomiĝas Centre d’Esperanto de la région lyonnaise (CERL). Kaj ekde 2018, ni estas « Esperanto Lyon ».

Sed estas ankaŭ du aliaj Esperantaj asocioj: AFCE (fervoistoj) kaj la KoToPo kiu estas kultura drinkejo

Kongresoj Esperantaj en Lyon

1947 : Lyon (SAT)
1951 : Lyon (UFE)
1971 : Lyon (UFE)
1996 : Villeurbanne (UFE)
Kaj baldaŭ… De la 5a ĝis 9a majo 2023 (Esperanto France)